top of page

LES VOCALIES

Les vocalies són la manera que té l’Associació de Veïns d’organitzar-se i de treballar les diferents qüestions que ens preocupen, per tal de millorar la vida dels veïns i veïnes del barri.

Vocalia Urbanisme

S’encarrega de les qüestions urbanístiques i de les obres que realitza l’Ajuntament de la ciutat, dintre del barri.

També s’encarrega del planejament urbanístic com fase prèvia a la fixació de l’aspecte del barri.

Actualment, aquesta vocalia, centra una bona part de l’activitat en el seguiment la requalificació del terreny municipal comprès entre els límits dels carrers Enric Farreny, Victòria Kent, Era Val d’Aran i Roure, actualment qualificada de zona esportiva, com a Zona Verda i Jardins (VJ) segons el PGL o com a zona de Sistema Verds Urbans SV3, segons el POUM

Vocalia Urbanisme

S’encarrega de les qüestions urbanístiques i de les obres que realitza l’Ajuntament de la ciutat, dintre del barri.

També s’encarrega del planejament urbanístic com fase prèvia a la fixació de l’aspecte del barri.

Actualment, aquesta vocalia, centra una bona part de l’activitat en el seguiment la requalificació del terreny municipal comprès entre els límits dels carrers Enric Farreny, Victòria Kent, Era Val d’Aran i Roure, actualment qualificada de zona esportiva, com a Zona Verda i Jardins (VJ) segons el PGL o com a zona de Sistema Verds Urbans SV3, segons el POUM

Vocalia Comunicació

Des d'aquesta vocalia s'estudiaran quins projectes desenvolupar perquè les organitzacions institucionals reposicionen la seva proposta un cop ens presentin les seves alternatives  decisions.

És la responsable de la comunicació externa i de totes les activitats desenvolupades per l'associació. El seu objectiu és augmentar i millorar la presència de l'Associació en els mitjans de comunicació professionals i generals, buscant major proximitat amb els nostres asssociats i veïns.

Vocalia Social, Salut i Educació

La vocalia social, salut i educació vetllarra per un servei sanitari, educatiu i social que afecti al nostre barri i que pugui donar la contraprestació de més alta qualitat.

Els equipaments sanitaris necessaris, la demanda d'un casal d'avis, la reivindicació d'una escola bresol,  etc.. són alguns dels temes que els membres de la Vocalia discuteixen i reivindiquen amb responsables de l’Ajuntament, així com amb la participació en els Consells i en les Comissions  de la Federació d’Associacions de Veïns.

Vocalia Jurídico -Administrativa

Aquesta vocalia informa de la cobertura que presta als seus associats, normes de funcionament, requisits necessaris per a ser inscrit, drets dels socis, obligacions dels socis, causes d’ingrés i baixa, període de carència, causes de baixa per morositat o expulsió, etc.

Així mateix donarà sortida a tots els requeriments legals que siguin necessaris per al correcte funcionament de l'Associació.

Vocalia de Cultura, Events i Esports

La Vocalia de Cultura, Events i Esports organitza diferents activitats durant l’any.

La més destacada ara per ara és la FESTA MAJOR de Ciutat Jardí. Organitzar una festa com cal porta molt de treball  per això quan fem Festa Major cal crear una comissió amb tots els voluntaris que s’apuntin per poder-ho portar a terme.

La vostra ajuda pot fer que la festa es segueixi celebrant, i puguem gaudir-la tots els veïns.

D’altra banda, des de la comissió col·laborem en d’altres actes culturals de la ciutat,  organitzem cursos, xerrades, etc.

Estàs convidat a aportar idees i ajudar a realitzar nous projectes.

bottom of page